Լաբորատորիա

Parallax effect

Լաբորատորիա

Ճշգրիտ արդյունքներ

TGA բիզնես կենտրոնի երկրորդ հարկում գործում է նաև բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող Կենտրոն, որը ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից տրամադրած համապատասխան լիցենզիայի հիման վրա անցկացնում է մասնագիտացված բժշկական խորհրդատվական ծառայություններ և լաբորատոր հետազոտություններ: Դրանք են՝ մանրէաբանական, մակաբուծական, կլինիկական, քիմիական և այլն:

Հետազոտություններն իրականացնում են փորձառու մասնագետներ, ովքեր ունեն բարձր որակավորում և տվյալ բնագավառում երկարամյա աշխատանքային փորձ: